Rotaator ehk kerilaud. Ene-Silvia Sarve koostatava raamatu peatükk.

Go down

Rotaator ehk kerilaud. Ene-Silvia Sarve koostatava raamatu peatükk.

Postitamine by agu on 30/3/2018, 16:03

8.3.  Kerilaud ehk rotaator


Rotaator -   vähemalt ühe tööpäeva  aega võttev  mõttetalguline formaat   paarikümneliikmelistele  meeskondadele või rühmadele tegevusprogrammide  väljatöötamiseks.  Formaadi ülesehituse  aluseks on  arusaam, et  mistahes  probleemi lahendamisel, mis inimest  tõsiselt ja sügavalt puudutab, on  vaja,  et  ta vaataks sellele  erinevatest aspektidest, erinevatelt  vaateplatvormidelt.  Erinevatelt  stardiplatvormidelt  alustanud rühmad annavad rotatsiooni käigus oma  vahetulemused  üle nende positsioonile saabuvale rühmale, asudes ise  uuel platvormil edasi  arendama  seda, millega tegelesid sellel platvormil nende eelkäijad. Lõpptulemuse  vormistavad kõik rühmad  siis, kui nad on jõudnud tagasi  oma stardiplatvormile.

Seega on rotaator omamoodi vaatepunkti ümberlülitamise harjutus – sama teema/probleemi käsitlemine erinevatelt positsioonidelt.  Kolmerühmalised rotaatorid on kasutanud näiteks järgmisi vaateplatvormide kolmikuid:

  • inimene, organisatsioon/kogukond, ühiskond/sootsium/riik;
  • õpilane, klass, kool;
  • laps, õpetaja, pere;
  • töötaja, ettevõte, partnerid  jne.


Rotaatori tööd illustreerivad joon. 14 esitatud skeemid.Joonis 14. Rotaatori protsessiskeem – sisutaktid forsight-rotaatori (ettemõtluskerilaua) rühmades koos osalushindamisega (I, II, III, IV+ rühmatöö).
Sisutakt tähendab takti teemale vastavat rühmatööd koos järgneva üldistungiga.


TaktPositsioon 1 - indiviidPositsioon 2 - organisatsioonPositsioon 3 - ühiskond
I  taktIndiviidOrganisatsioonÜhiskond
II taktorganisatsioonühiskondindiviid
III taktühiskondindiviidorganisatsioon
IV taktindiviidorganisatsioonühiskond

Joonis 15. Rotatsiooniskeem. Iga sisutakt (I, II, III) toimub uuel positsioonil (nii ruumis kui sisus) jätkates eelmise rühma tööd. (TLÜ Kasvatusteaduste Instituudi 2010 – 2015 rotaatorid - Ruttas, Sarv, Maksimov, Plink.)

Joon 14 näitab, millele on rühmad igas taktis keskendunud ja joon 15 – üht võimalikku vaateplatvormi vahetuse ringi:
I - oma teemakohase kogemuse aktualiseerimine esimesest taktis, millele järgneb üldistungil oma üldistatud, struktureeritud ühiskogemuse esitus ja teiste platvormide kogemuse kuulamine, selle mõistmine;  seejärel läheb rühm järgmisele positsioonile, järgmise rühma postri ja selle positsiooni järjehoidja juurde;
II -  teises taktis hinnatakse, täiendatakse eelmise (teise vaateplatvormi) rühma tehtut, prognoositakse võimalikke arenguid; oma vaate esitlusele ja teiste mõistmisele üldistungil järgneb uus kohavahetus (nii ruumis kui sisuliselt);
III – kolmandas taktis otsitakse kolmanda vaateplatvormi senitehtule alternatiive, variante; üldistungile järgneb kohavahetus;
IV - rühm jõuab oma algpositsioonile ning töötab edasi oma algsel vaateplatvormil, mida on edasi  arendanud teised rühmad. Järjehoidja, kes püsis samal vaateplatvormil ja jälgis-toetas vahepealsete rühmade tööd aitab rühmal mõista teiste edasiarendusi, reflekteerida arengut ning läbi viia praktiliste tegevuste ideede/algatuste sõelumist.


Praktika on näidanud, et paljudele pole oma algpositsioonist (nt inimene) loobumine ja uuele positsioonile asumine sugugi lihtne. Siin ilmneb mitu raskust, õppimiskohta:

  • tuleb täiesti lahti öelda  algsest platvormist, vaate-positsioonist (nt inimkesksest vaatest);
  • tuleb asuda uuele vaateplatvormile (nt organisatsiooni kui terviku või ühiskonna platvormile, positsioonile);
  • tuleb uuel vaateplatvormil kohaneda juba olemasoleva käsitlusega ning sellega edasi töötada vastavalt konkreetse takti ülesandele (võimaluste spekter, alternatiivide leidmine vm).


Iga positsioonivahetus nõuab veelkordset ümberlülitumist. See pole esmakordselt rotaatoril osalejatele  kaugeltki kerge. Mõnele osalejale on ca 7-8-tunnine pingeline mõttetegevus harjumatu ja väsitav. Ka on vahel raskusi positiivse mõtlemise säilitamisega.

Lisaraskuseks on paljude osalejate jaoks see, et pole olemas etteantud täpset, selgelt ja üheselt sõnastatud “õiget” tulemust. “Õige vastuse” mentaliteet ilmneb eriti õppeprotsessi kuuluvate rotaatorite puhul.

……..

Vahel on kasutatud ka sellist lähenemist, kus rühm läbib  kõik positsioonid ja “töötleb” eelnevate rühmade tehtut oma positsioonilt. Näiteks inimkeskse vaate rühm läheneb organisatsiooni või ühiskonna tasandile inimese seisukohalt. Sageli tekib selline lähenemine spontaanselt – rühmal/mõnel rühmaliikmel ei õnnestu ümberlülitumine. Ka see on osutunud viljakaks lähenemisviisiks.


Praktikas (sh õppetegevuses ja nt kooliarenduses) on end õigustanud rotaatori ja mõttesõela kombinatsioon konkreetsete (arendus- või tegevus-) projektide valikuks ja kavandamiseks (takt IV+, joonis 11). Kombineeritud meetod vajab kokku ca 12-14 tundi, s.o kaks päeva.

Keerukale konstruktsioonile vaatamata on rotaator efektiivne ja loomepotentsiaali avav meetod. Siiski nõuab see kogenud “pea-keerutajat” ja järjehoidjaid iga rühma jaoks, samuti põhjalikult ette valmistatud tegevusjuhiseid ning taristut.Rotaatorite tüübid. V Ruttas

23.03.2011


Foresight-rotaator   tulevikutrendide, tendentside, ilmingute („uue võrsete“) välja peilimiseks, Esimese ja teise tuletise  väljarehkendamiseks, teadvustamiseks ja aktualiseerimiseks. Vajalik on eriline tundlikkus ka ülinõrkade tähendusrikaste signaalide suhtes. Kõige rohkem inimdetektorite tundlikkusele häälestatud meetod. Sestap on vajalik roteerumine  elik uuele mõõteskaalale ümberhäälestumised nii enda kui teiste poolt pakutavate ideede suhtes. Kestab ca 6 tundi.

Separaator-rotaator  (Marguse edasiarendus)  on mõttesõela  ja rotaatori süntees. Siin on nagu koorelahutajas  eesmärgiks koore eraldamine lõssist, st väärtuslikumate ideede väljatoomine ja nende „kollektiviseerimine“ - st nende lihvimine kõigi poolt hinnatuiks ja omaksvõetuiks. Kõik rühmad on siin nö samaväärsed ( ei eristu vaateplatvormide poolest). Kestab  ca 3 tundi.

Multiplikaator-rotaator  on nagu fotoelektronkordisti  (vene keeles:  fotoelektronnõi umnožitelj  ФЭУ). See on ajurünnaku ja rotaatori süntees.  Kõige paremini sobib mingi keerulise ja raske probleemi kohta  võimalikult paljude ja erinevate ideede väljapakkumiseks. Kestab  ca 1,5 tundi.

Kreatiivse välja rotaator on   rotaator, kus  inimesed vahetavad oma positsioone reproduktivistidena, ratsionalisaatoritena ja kreativistidena. Eneseleidmise rotaator on esimene ring ja tööring on teine tiir. St teises tiirus asutakse asja kallale kutsumuse järgi.

Millised tüübid võiksid veel olla?


8.4. Virtuaal-talgud , virtuaal-kerilaud


Virtuaal-talgud toimuvad täielikult või osaliselt interneti vahendusel ning võivad kesta kuu või kauem. Töötatakse nii on-line rääkides ja kirjutades kui off-line. Rühma tulemused fikseeritakse  näiteks google.docs keskkonnas ja on kõigile osalejatele kättesaadavad kommenteerimiseks ja täiendamiseks. Rühma töö aja lepivad kokku rühma liikmed. Huvi korral saab üks inimene osaleda mitmes rühmas. Muidu kehtivad mõttetalgute põhimõtted.

(EURA-talgu Ekaterinb rotaatori ettevalmistamiseks)

Mõttesõel internetis
Joonis …. /pilt Pihkvamaa õpetajate virtuaalne rotaator

agu

Postituste arv : 59
Join date : 01/03/2018

Vaata kasutaja profiili http://exinimene.blogspot.com

Tagasi üles Go down

Tagasi üles


 
Permissions in this forum:
Sa ei saa vastata siinsetele teemadele